Yeni Üye Rehberi
Misafir

Alıcılar, üye olmadan veya üye girişi yapmadan misafir kullanıcı olarak 40a1express.com üzerinden alışveriş yapabilirsiniz.Üye

40a1express.com da e-postanızla kayıt olabilir mutlu alışverişin tadını çıkarmaya başlayabilsiniz.

Dükkan Sahibi

40a1express.com üzerinden satış yaparak satış rakamlarınızı artırabilirsiniz.Ücretsiz ürünlerinizi listeleyerek binlerce kullanıcının sizin ürünlerinizi keşfetmesini sağlayabilrsiniz


ÜYELERE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR

Cevap: Misafir kullanıcı olarak üye girişi yapılmadan alışveriş yapılabilir. Sipariş takibi için gerekli bilgiler, misafir kullanıcının girdiği e-posta adresine gönderilir. Bu nedenle eğer bir başka kullanıcı sizin e-posta adresiniz ile alışveriş yaptıysa e-posta adresinize gönderilen Sipariş Detayı linki üzerinden iptal işlemi yapabilirsiniz.
Cevap: YAVLAL GRUP tarafından işlenen veriler üzerinde Veri Sahibinin Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır; · Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, · İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, · İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Aşağıda bulunan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilmiş olan iletişim kanalı ile yukarıda belirtilen talepleri tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak başvuru formu da oluşturabilirsiniz. Başvuru formunda oluşturduğunuz yahut direk ulaştırdığınız taleplere YAVLAL GRUP gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı yahut dijital ortamdan en geç otuz gün içinde tarafınıza ulaştıracaktır. Taleplere ilişkin işlemeler için ücret alınmaması esas olmakla birlikte söz konusu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.
Cevap: Kişisel verilerinizi işlerken; - Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde; - Doğru ve güncel bilgileri tutarak; - Sınırları belli, açık ve kanundan doğan meşru amaçları gözeterek; - İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; - İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza etme ilkelerine dikkat ediyoruz.
Cevap:40a1express.com'da farklı e-posta adresleri ile birden fazla üyelik oluşturabilirsiniz. Aynı e-posta adresi ile sadece bir üyelik gerçekleştirebilirsiniz.
Cevap: YAVLAL GRUP web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve TCK madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Kişisel verilerin silinmesiyle, bu veriler erişilemez ve yeniden kullanılamaz hale gelir. YAVLAL GRUP veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaktadır. Kişisel verilerin yok edilmesi, bu verilerin hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve yeniden kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise, verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. YAVLAL GRUP Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca periyodik veri imha işlemini 6 ay süreyle gerçekleştirir.
Cevap: YAVLAL GRUP tarafından işlenen veriler üzerinde Veri Sahibinin Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır; · Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, · İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, · İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Aşağıda bulunan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilmiş olan iletişim kanalı ile yukarıda belirtilen talepleri tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak başvuru formu da oluşturabilirsiniz. Başvuru formunda oluşturduğunuz yahut direk ulaştırdığınız taleplere YAVLAL GRUP gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı yahut dijital ortamdan en geç otuz gün içinde tarafınıza ulaştıracaktır. Taleplere ilişkin işlemeler için ücret alınmaması esas olmakla birlikte söz konusu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.
Cevap:Yabancı uyruklu kişiler, 40a1express.com'a üye olabilir.
Cevap: YAVLAL GRUP tarafından işlenen veriler üzerinde Veri Sahibinin Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır; · Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, · İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, · İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Aşağıda bulunan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilmiş olan iletişim kanalı ile yukarıda belirtilen talepleri tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak başvuru formu da oluşturabilirsiniz. Başvuru formunda oluşturduğunuz yahut direk ulaştırdığınız taleplere YAVLAL GRUP gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı yahut dijital ortamdan en geç otuz gün içinde tarafınıza ulaştıracaktır. Taleplere ilişkin işlemeler için ücret alınmaması esas olmakla birlikte söz konusu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.