TARAFLAR

Bireysel Üyelik Sözleşmesi, Mustafa Kemal Mah Maidan Plaza C Blok Kat 11 No 140 Söğütözü - Çankaya/ ANKARA adresinde mukim, YAVLAL GRUP DAVETİYE SÜS YAYINCILIK REKLAM PROMOSYON ORGANİZASYON PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile www.40a1express.com internet sitesine Üye olan kişi arasında, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi ile eklerini kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

SÖZLEŞME METNİNDE YER ALAN TANIM VE KULLANIMLAR;

- Bireysel Üyelik Sözleşmesi bundan böyle “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”,
- Mustafa Kemal Mah Maidan Plaza C Blok Kat 11 No 140 Söğütözü - Çankaya/ ANKARA adresinde mukim, YAVLAL GRUP DAVETİYE SÜS YAYINCILIK REKLAM PROMOSYON ORGANİZASYON PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bundan böyle kısaca “YAVLAL GRUP”,
- www.40a1express.com internet sitesi bundan böyle “PORTAL”,
- Portala üye olarak şartları kabul eden, hizmetlerden ve bilgilerden faydalanan gerçek/tüzel kişiler ise bundan böyle “ÜYE”,
- Üye’nin Portal’da yer alan her türlü hizmet ve uygulamalardan yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgileri ve portal bazında kendisinden talep edilen ve kendisinin de doğru olduğunu kabul ve beyan ettiği bilgilerini girdiği ve kendisinin belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfa “ÜYELİK HESABI/HESABIM”,
- Portal’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, belge, dosyaresim video vb. ile her türlü görsel, yazılı ve sesli içerik “İÇERİK”,
- Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan hizmet ve uygulamları gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla YAVLAL GRUP tarafından ortaya konulan uygulamalar “HİZMET”,
- Portal’dan ürün ya da hizmet satın alan gerçek kişiler “ALICI”
- Portal’a üye olan, hizmet ve uygulamalarını portal üzerinden satışa çıkaran gerçek veya tüzel kişiler “SATICI”
- Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler, “YER SAĞLAYICI”
- Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, “ARACI HİZMET SAĞLAYICI”
- Üye olunmasa dahi Portal’a her ulaşan gerçek/tüzel kişiler ise “KULLANICI” olarak anılacaktır.
- YAVLAL GRUP ve ÜYE işbu Sözleşme’de zaman zaman “TARAF” veya birlikte “TARAFLAR” olarak anılabilirler.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”NİN KONUSU VE KAPSAMI

Bireysel Üyelik Sözleşmesi, Mustafa Kemal Mah Maidan Plaza C Blok Kat 11 No 140 Söğütözü - Çankaya/ ANKARA adresinde mukim, YAVLAL GRUP DAVETİYE SÜS YAYINCILIK REKLAM PROMOSYON ORGANİZASYON PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile www.40a1express.com internet sitesine Üye olan kişi arasında, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi ile eklerini kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Üyelik statüsü; Kullanıcı’nın "Portal"da yer alan üyelik formunu gerçek ve güncel bilgilerle doldurması ve bu bilgilerin YAVLAL GRUP tarafından değerlendirilerek onaylanması sonucunda kazanılır. Kullanıcıların üyelik sözleşmesini gerçek ve güncel bilgileri ile doldurması zorunlu olup iş bu bilgileri doğru ve güncel olarak sağlamayan kullanıcılarbu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumludur. Üye olmak isteyen kişinin 18 (Onsekiz) yaşını doldurmuş olması zorunluluk olup 18 (Onsekiz) yaşın altındaki kullanıcıların üyelik talepleri kabul edilmeyecektir. YAVLAL GRUP herhangi bir nedenle uygun bulmadığı üyelik başvurularını reddedebilir. YAVLAL GRUP’un üyelik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kullanıcı üyelik sözleşmesini imzalamakla sözleşmede yer alan hak ve yükümlülüklere kavuşur. YAVLAL GRUP’un gerekli görmesi halinde, her zaman Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı feshetme hakkı bulunmaktadır. İş bu nedenle, YAVLAL GRUP’un tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaz.

4.2. Portal’da yer alan bilgi ve içerikler genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup öneri niteliğinde değildir. Üye işbu sözleşmeyi imzalayarak Portal’daki bilgi ve içeriklerin bu amaçla yer aldığını kabul ve beyan eder.

4.3.“Üye", “Portal"da belirtilen kuralların tümüne uyacağını, hukuka, genel ahlak kurallarına ve yürürlükteki tüm mevzuatlara aykırı hareket etmeyeceğini Üyelik Sözleşmesini imzalamakla, onaylamış osayılacağını kabul ve beyan etmektedir. Üye, üyelik sözleşmesini imzalamakla, Portal’ı bir kısmı aşağıda sayılan durumlar başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Portal’ın, doğru ve güncel olmayan bilgiler yahut başka birine ait bilgilerle kullanılması, gerçek olmayan iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta, ödeme vb.) kullanılarak işlem yapılması ve doğru olmayan bilgilerle yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması, başkasına ait üyelik hesabının o üyenin rızası hilafına kullanılması mümkün değildir. Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, mevzuata, iyi niyet ve genel ahlak kurallarına aykırı beyanlarda bulunulamaz. Ayrıca yorum bölümünün Portal’da yer alan satıcılar açısından manipülasyon yaratmak amacıyla kullanıldığının YAVLAL GRUP tarafından tespit edilmesi halinde YAVLAL GRUP söz konusu yorumları Portal’dan kaldırma hakkına sahiptir. Portal’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması yasak olup aynı zamanda bu durum Fikri Mülkiyet Hakları bakımından suç teşkil etmektedir.
YAVLAL GRUP, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye, Portal’da yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin olarak, bu işlem ve eylemlerin hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Üye, Portal’da bulunan herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda imzalanan mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; YAVLAL GRUP’un mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; sadece aracı olduğunu, sağlanan hizmet ve uygulamaların (ürün, ürün kalitesi, faturalandırma, teknik servis vb.) Satıcı’nın sorumluluğunda olduğunu, bu nedenle Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan hukuki ve cezai tüm sorumluluğun Satıcı’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Her Üye’nin Üyelik Hesabına erişim için “kullanıcı adı” ve “şifresi” bulunmaktadır. Üye'nin Üyelik Hesabı/Hesabım Sayfası'na erişmek ve Portal üzerinden işlem yapabilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üyenin kendisi tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal ve kusur bulunması durumunda diğer Üye’lerin, YAVLAL GRUP’un yahut üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan Üye sorumludur. Ayrıca Portal’da Üye tarafından yapılan işlemler üyenin kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile yapılmış olacağından, üyenin söz konusu işlemleri kendisinin yapmadığına yönelik beyan, iddia ve itirazları dikkate alınmaz. Üye söz konusu işlemlerin tüm yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. YAVLAL GRUP’un ilgili mevzuat gereğince resmi makamlara bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde, Üyeler, kendilerine ait kişisel verilerin resmi makamlar ile paylaşılabileceğini ve bu nedenle, her ne şartta olursa olsun tazminat talep etme hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. YAVLAL GRUP iş bu Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmet ve uygulamaların sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. YAVLAL GRUP’tan kaynaklanmayan ve teknolojik altyapının kullanılması imkansızlığı doğan durumlar bunun dışındadır. YAVLAL GRUP herhangi bir bildirimde bulunmadan belirlenen hizmetlerini ve teknolojik alt yapısını durdurma/son verme hakkına sahiptir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde tarafların hukuki mevzuattan kaynaklanan hakları saklıdır.

4.8. YAVLAL GRUP, "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir, bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. Böyle bir durumun yaşanması halinde YAVLAL GRUP’un talep, soruşturma, takip ve dava hakkı saklıdır.

4.9. YAVLAL GRUP 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği "yer sağlayıcı" ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği "aracı hizmet sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle, YAVLAL GRUP Portal’da yer almasına rağmen kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir yazılı, görsel, işitsel ve benzeri içeriğin doğruluk ve gerçekliğinden, güvenilirliğinden ve hukuka uygunluğundan sorumlu olmamakla beraber YAVLAL GRUP’un söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.10. YAVLAL GRUP’un onayı olmadan işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin kısmen veya tamamen üçüncü kişi/kişilere devredilmesi yasaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Üye/Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına dair Gizlilik Politikamız işbu Portal’da yer alan Gizlilik Sözleşmesi’nin içinde yer almaktadır. Lütfen bilgilendirme için okuyunuz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Portal’da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Portal’ın ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
Üyeler, YAVLAL GRUP veya bağlı şirketlere ait fikri mülkiyet haklarını YAVLAL GRUP’un yazılı izni olmaksızın kullanamaz, çoğaltamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez ve kopyalayamaz. Portal’ın bütününün parça parça bazı kısımlarının başka internet sitelerinde izinsiz olarak kullanılması yasaktır. Üyenin, YAVLAL GRUP veya bağlı şirketler veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, buna neden olan ilgililer YAVLAL GRUP veya bağlı şirketler ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını karşılamakla yükümlüdür.
YAVLAL GRUP’un www.40a1express.com internet sitesi üzerinde üyelere bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır. YAVLAL GRUP gerekli gördüğü takdirde üyelere sormaksızın her türlü değişikliği yapabilir.

SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

YAVLAL GRUP gerekli görmesi halinde; Üyelik Sözleşmesi ile Portal’da bulunan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı hukuki ve cezai mevzuata aykırı olmamak kaydıyla ve üyelere sormaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir ve bu değişikliği Portal’da ilan ederek üyelerine bildirir. Değişikliğin, geçerli olabilmesi için Portal’da ilan edilmesi yeterli olup üyelere ayrıca bildirim yapılması gerekmez. Değişen hükümler Portal’da ilan edildiği tarihten itibaren hüküm doğurmaya başlayacak olup geri kalan hükümler yürürlükte kalmaya, hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

Kural olarak iş bu sözleşme bütün olup bölünemez. Ancak, İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse yahut sözleşmenin herhangi bir hükmü yetkili merciler tarafından tümüyle veya kısmen iptal edilirse, iptal edilen kısım haricinde sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen veya öngörülmesi mümkün olmayan durumların ortaya çıkması ve bu durumların sözleşmeden kaynaklı borçların ifa edilmesini engelleyici veya geciktirici hale getirmesi, güçleştirmesi veya imkansız kılması (salgın hastalık, savaş hali, terör eylemleri, doğal afet, yangın, grev, boykot, işgal, ayaklanma, siber saldırı, altyapı ve internet arızaları, devlet tarafından yapılacak olan düzenlemeler, sisteme ve altyapıya ilişkin iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, deprem, sel gibi doğa olayları, vb. durumlar) mücbir sebep halleri olarak değerlendirilecek ve YAVLAL GRUP’un bu süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklı Üye/Kullanıcı yahut üçüncü kişilere herhangi bir tazminat hakkı doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Üyelik ve Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Üyelik ve Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda münhasıran Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu "Üyelik ve Kullanım Koşulları”ndan kaynaklı doğmuş veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Tüketici Hakem Heyetleri ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

TEBLİGAT VE TARAFLARA YÖNELİK BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, YAVLAL GRUP’un bilinen e-posta adresi veya SMS vasıtasıyla yapılacaktır. Üye/Kullanıcılar sözleşmeleri imzalarken belirttikleri e-posta adresi ve GSM numaralarının geçerli olduğunu, değişmesi durumunda bir hafta içinde yazılı olarak YAVLAL GRUP’un bilinen e-posta adresine bildireceğini, aksi halde bu kanallarla yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

11 (Onbir)maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, elektronik ortamda onaylandığı anda, Üye tarafından her bir hükmünün okunduğu ve anlaşıldığı varsayılarak onaylandığı an yürürlüğe girmiş kabul edilir.