1. Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe girmiş olup YAVLAL GRUP YAYINCILIK REKLAM ORGANİZASYON PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak bu kanuna uymayı beyan ve taahhüt ederiz. Kişisel verilerin korunması hukuku veri sorumlusunun kişisel verileri işlemesinin sınırlarını belirler. YAVLAL GRUP YAYINCILIK REKLAM ORGANİZASYON PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veri sorumlusu olarak kişilerin özel hayatının gizliliğine ilişkin bu fiili Anayasayla güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler kapsamında ele alır.

Kullanıcılarımızın e-ticaret sitemizdeki hizmetlerden en güvenli şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla işbu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde kullanıcılarımızı bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

2. Gizlilik Politikası İçerisinde Kullanılacak Tanımlar

- Mustafa Kemal Mah Maidan Plaza C Blok Kat 11 No 140 Söğütözü - Çankaya/ ANKARA adresinde mukim, YAVLAL GRUP YAYINCILIK REKLAM ORGANİZASYON PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bundan böyle kısaca “YAVLAL GRUP”,
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bundan böyle “KVKK”,
- 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun bundan böyle “E-Ticaret Kanunu”
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bundan böyle “TCK”
- www.40a1express.com internet sitesi bundan böyle “Portal”,
- Üye/ziyaretçi bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacaktır.

3. Gizlilik Politikası İçerisinde Kullanılacak Kavramlari

- Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
- Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
- Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
- Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
- Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
- Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
- Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan YAVLAL GRUP’u ifade eder. - Cookie: İnternet çerezleri anlamına gelir.

4. Gizlilik Politikası’nın Çerçevesi Nedir?

Gizlilik Politikası’nın amacı, YAVLAL GRUP tarafından yönetilmekte olan www.40a1express.com adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında üyeleri/ziyaretçileri tarafından YAVLAL GRUP ile paylaşılan veya internet sitesinin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

5. Kişisel Verilerinizi İşlerken Hangi İlkelere Dikkat Ediyoruz?

Kişisel verilerinizi işlerken;
- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde;
- Doğru ve güncel bilgileri tutarak;
- Sınırları belli, açık ve kanundan doğan meşru amaçları gözeterek;
- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak;
- İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza etme ilkelerine dikkat ediyoruz.

6. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Aşağıda YAVLAL GRUP tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsamaktadır.

• Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası ve diğer benzer verilerin yer aldığı kimlik bilgileri.
• Cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon vb. verilerin yer aldığı iletişim bilgileri.
• Yaşadığı şehir, ilçe, kullanıcıların yaklaşık konumları ile ilgili verileri, veri sahibi onayladığı durumda mobil uygulama kullanılırken kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanlar aramak istemesi durumunda GPS verisi le IP ve port adreslerinden çıkan konum verisi vb. konum verileri.
• Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişim sağlamak için kullanılan paroları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları vb. veriler.
• Portala en son giriş tarihi, markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler, ilan bilgileri, memnuniyet, müşteri notu, ticari iletişim izni vb. veriler.
• Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vb.), ürünün kişiye ait olduğunu yada ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (ruhsat, marka tescil vb.), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu vb. veriler.
• Vergi dairesi, fatura bilgileri, ödeme bilgileri, üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi vb. finansal veriler.
• IP adresi.
• İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalara ilişkin bilgiler.
• Verilerin hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, Veri Sahibinin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve YAVLAL GRUP tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmasını sağlayan hukuki metinler ve sözleşmelere ilişkin sözleşmeler.
• Talep/Şikâyet hususlarına ilişkin bilgiler. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Ve 7. Maddeleri çerçevesinde geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleşecektir.

7. Hangi Amaçla Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

İşbu Gizlilik Politikası’nda ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz KVKK uyarınca aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel veriler, YAVLAL GRUP tarafından
- Üyelik işlemlerinin seri bir şekilde gerçekleşmesi,
- Portal üzerinden sunulan teknolojik hizmetin iyileştirilmesi ve sistem hatalarının tespit edilerek performans analizinin yapılması,
- Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin iyileştirilmesi,
- Veri Sahibinin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eleştiri/önerilerinin değerlendirilerek geri bildirim yapılması,
- YAVLAL GRUP ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
- Ticari elektronik ileti iznine istinaden Veri Sahibi ile iletişime geçilmesi,
- Hukuki süreçler ve mevzuata uyumunun sağlanması,
- İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
- Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımının önlenmesi sebebiyle işlenir.

8. Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz?

YAVLAL GRUP kişisel verilerinizi internet çerezleri aracılığıyla işler. Portal; bilgisayarınızın sabit diskine yahut internet tarayıcısına bir tanılama dosyası bırakır ve işbu sözleşmenin 6. maddesinde yer alan bilgileri işler. İnternet çerezlerinin alınmasına ilişkin Portal üzerinden size izniniz olup olmadığı sorulur. Eğer bu soruya olumsuz yanıt verirseniz Portalı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak bazı alanlara erişiminiz sınırlandırılır.
Portal 5 çeşit cookies kullanmaktadır;
1. Üye giriş bilgilerin oluşturduğu internet çerezi mevcuttur. Böylelikle üyeler her defasında bilgilerini sıfırdan girmek zorunda kalmazlar.
2. Tarayıcıda toplam kaldığı süreyi ölçen internet çerezleri mevcuttur. Bu çerezler YAVLAL GRUP’un Portal kullanımına ilişkin analiz yapabilmesi için gereklidir.
3. Mağaza giriş bilgilerini tutan internet çerezleri mevcuttur. Bu çerezler bir ay süreyle tutulur
4. Ödemelerin sağlıklı yapılabilmesi için ödenecek tutarı hafızada tutan internet çerezleri mevcuttur. Bu kredi kartı bilgilerinizin alınması anlamına gelmez. Sadece ödeme tutarını hafızada tutar.
5. Son olarak ödeme yapıldıktan sonraki sayfayı hafızada tutan internet çerezleri mevcuttur.
Bilindiği üzere reklam stratejisi e-ticaret sitelerinin en önemli politikalarından birini
oluşturur. Siz değerli üye ve ziyaretçilerimizin Portalımızda nelerle ilgilendiğini analiz etmek ve buna göre reklam stratejisini oluşturmak bizim için oldukça önemlidir. Reklam stratejisi için alınan çerezler de yukarıdaki çerez çeşitlerinin içinde yer almaktadır. Ayrıca dünya genelinde kullanılan Google Analytics uygulaması tarafımızca da kullanılmakta olup reklam stratejimizi belirlemek için burayla da kişisel verileriniz düzenli aralıklarla paylaşılmaktadır.

9. Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde ve yurtdışında YAVLAL GRUP’un ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya iş birliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.
Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

10. Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

YAVLAL GRUP kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.
Kişisel veriler, genel kural olarak Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Yalnızca KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan;
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza aranmaksızın kişisel veriler aktarılabilir.
Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Veri Sahibine ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.
Ayrıca, kullanıcının ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla Kullanıcı Ad ve İletişim Bilgileri ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcıların cihazlarına yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel veriler üçüncü kişilerle işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

11. Bilgi Güvenliği Bizim ve Sizin İçin Neden Önemli?

Şirketler için sahip olduğu bilginin güvenliği aynı zamanda prestiji belirleyen bir husustur.
Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik iç içe geçen konulardır. Bilgi Güvenliği için politikaların hazırlanarak sitemiz çalışanlarına duyurulması ve uygulanmasının sağlaması YAVLAL GRUP’un yükümlülüğüdür.
Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz erişim kontrolü hem sizlerin ağlara ve ağ hizmetlerine sorunsuz erişiminizi sağlar hem de üyeler ve ziyaretçilerimizin erişim haklarının gözden geçirilmesini sağlar. Bilgiye erişimin kısıtlanması, güvenli oturum açma prosedürleri, parola yönetim sistemi ve ayrıcalıklı destek programlarının kullanımı tarafımızdan kişisel verileri korumak amacıyla daimî olarak sağlanır. Yetkisiz erişimi engellemek için idari ve teknik önlemler alınır.
İşletim Güvenliği için şirketimiz yazılı işletim prosedürlerini işletir. Kötücül yazılımlardan koruma ve bilgi sistemlerini tetkik kontrollerini sağlama önceliklerimiz arasında yer alır. Ancak işbu Gizlilik Politikasında yer alan şartlara uygun bir şekilde üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında üçüncü kişinin yükümlülüklerinde yer alan risk yönetiminde ortaya çıkan hak ihlallerinden YAVLAL GRUP sorumlu değildir.

12. Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız Nelerdir?

YAVLAL GRUP tarafından işlenen veriler üzerinde Veri Sahibinin Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır;
· Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Aşağıda bulunan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilmiş olan iletişim kanalı ile yukarıda belirtilen talepleri tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak başvuru formu da oluşturabilirsiniz. Başvuru formunda oluşturduğunuz yahut direk ulaştırdığınız taleplere YAVLAL GRUP gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı yahut dijital ortamdan en geç otuz gün içinde tarafınıza ulaştıracaktır.
Taleplere ilişkin işlemeler için ücret alınmaması esas olmakla birlikte söz konusu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

13. Kişisel Verileri Saklama Süresi

YAVLAL GRUP işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:
• Üyelik ve siparişe ilişkin benzeri kayıtlar: 10 yıl – 6098 Sayılı Kanun
• Finansal bilgiler ve muhasebe kayıtları: 10 yıl – 6102 Sayılı Kanun – 213 Sayılı Kanun
• Çerezler: En Fazla 540 gün
• Ticari elektronik ileti onay kayıtları: Onayın alındığı tarihten itibaren 1 yıl – 6563
Sayılı E-Ticaret Kanunu • Çağrı Merkezi Ses Kayıtları: 3 yıl – 6563 Sayılı E-Ticaret Kanunu
• Tedarikçilere/Müşterilere ilişkin kişisel veriler: Hukuki ilişki sona erdikten sonra
10 yıl • Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri: 2 yıl – 5651 Sayılı Kanun

14. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

YAVLAL GRUP web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve TCK madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
Kişisel verilerin silinmesiyle, bu veriler erişilemez ve yeniden kullanılamaz hale gelir. YAVLAL GRUP veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaktadır. Kişisel verilerin yok edilmesi, bu verilerin hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve yeniden kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise, verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
YAVLAL GRUP Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca periyodik veri imha işlemini 6 ay süreyle gerçekleştirir.

15. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Gizlilik Politikamızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. YAVLAL GRUP işbu Gizlilik Politikası ile birlikte kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumayı taahhüt etmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmek tarafımızın sorumluluğundadır.

YAVLAL GRUP Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. YAVLAL GRUP işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Veri Sahibine ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

Belirtelim ki Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi durumunda, YAVLAL GRUP uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

YAVLAL GRUP, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, YAVLAL GRUP’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

16. Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

YAVLAL GRUP işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. YAVLAL GRUP’un Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. - Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz? Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal www.40a1express.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde YAVLAL GRUP’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini de info@40a1express.com adresine yazılı olarak iletebilir veya 0850 241 7 312 nolu telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilir. Veri Sahibi ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir.

Resmi Bilgiler

Şirket: YAVLAL GRUP YAYINCILIK REKLAM ORGANİZASYON PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis: 0940055957600001
Vergi Dairesi: Kızılbey Vergi Dairesi
Vergi No: 9400559576
Ticaret Sicil No: 406866
Adres: Mustafa Kemal Mah. Maidan Plaza C Blok Kat 11 No 140
Söğütözü - Çankaya/ ANKARA
Şirket Yetkili Müdür: Erdoğan YAVLAL